Αρχείο της Κατηγορίας ‘Κοντά στον υποψήφιο’

Απαντήσεις Λατινικών STAR Β.Ελλάδος 14 Ιουνίου 2017

Απαντήσεις Λατινικών STAR Β.Ελλάδος 14 Ιουνίου 2017

Η εκπομπή »Κοντά στον Υποψήφιο» αποτελεί μία συνεργασία του STAR Β.Ελλάδος και του Φροντιστηρίου Μ.Ε. «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ». Ο φιλόλογος, Χρήστος Χαρακόπουλος δίνει απαντήσεις στους μαθητές για το μάθημα των Λατινικών. YouTube Direkt    

Print Friendly

Συμβουλές για την εξέταση των Λατινικών 13 Ιουνίου 2017 STAR Β.Ελλάδος

Συμβουλές για την εξέταση των Λατινικών 13 Ιουνίου 2017 STAR Β.Ελλάδος

Η εκπομπή »Κοντά στον Υποψήφιο» αποτελεί μία συνεργασία του STAR Β.Ελλάδος και του Φροντιστηρίου Μ.Ε. «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ». Ο φιλόλογος, Χρήστος Χαρακόπουλος  συμβουλές στους μαθητές για το μάθημα των Λατινικών. YouTube Direkt    

Print Friendly

Απαντήσεις στην Ιστορία STAR Β.Ελλάδος 12 Ιουνίου 2017

Απαντήσεις στην Ιστορία STAR Β.Ελλάδος 12 Ιουνίου 2017

Η εκπομπή »Κοντά στον Υποψήφιο» αποτελεί μία συνεργασία του STAR Β.Ελλάδος και του Φροντιστηρίου Μ.Ε. «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ». Ο φιλόλογος, Χρήστος Χαρακόπουλος δίνει απαντήσεις στους μαθητές για το μάθημα της Ιστορίας. YouTube Direkt    

Print Friendly

Συμβουλές στα Αρχαία Ελληνικά STAR Β.Ελλάδος 8 Ιουνίου 2017

Συμβουλές στα Αρχαία Ελληνικά STAR Β.Ελλάδος 8 Ιουνίου 2017

Η εκπομπή »Κοντά στον Υποψήφιο» αποτελεί μία συνεργασία του STAR Β.Ελλάδος και του Φροντιστηρίου Μ.Ε. «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ». Ο φιλόλογος, Χρήστος Χαρακόπουλος  συμβουλές στους μαθητές για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. YouTube Direkt    

Print Friendly

Απαντήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα ΓΕΛ STAR Β.Ελλάδος 7 Ιουνίου 2017

Απαντήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα ΓΕΛ STAR Β.Ελλάδος 7 Ιουνίου 2017

Η εκπομπή »Κοντά στον Υποψήφιο» αποτελεί μία συνεργασία του STAR Β.Ελλάδος και του Φροντιστηρίου Μ.Ε. «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ». Ο φιλόλογος, Χρήστος Χαρακόπουλος δίνει απαντήσεις στους μαθητές για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας ΓΕΛ. YouTube Direkt    

Print Friendly

Απαντήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα ΕΠΑΛ STAR Β.Ελλάδος 6 Ιουνίου 2017

Απαντήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα ΕΠΑΛ STAR Β.Ελλάδος 6 Ιουνίου 2017

Η εκπομπή »Κοντά στον Υποψήφιο» αποτελεί μία συνεργασία του STAR Β.Ελλάδος και του Φροντιστηρίου Μ.Ε. «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ». Ο φιλόλογος, Χρήστος Χαρακόπουλος δίνει απαντήσεις στους μαθητές για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας ΕΠΑΛ. YouTube Direkt    

Print Friendly

Συμβουλές για την Νεοελληνική Γλώσσα STAR Β.Ελλάδος 5 Ιουνίου 2017

Συμβουλές για την Νεοελληνική Γλώσσα STAR Β.Ελλάδος 5 Ιουνίου 2017

Η εκπομπή »Κοντά στον Υποψήφιο» αποτελεί μία συνεργασία του STAR Β.Ελλάδος και του Φροντιστηρίου Μ.Ε. «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ». Ο φιλόλογος, Χρήστος Χαρακόπουλος δίνει χρήσιμες οδηγίες στους μαθητές για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. YouTube Direkt  

Print Friendly

Τελευταία Σχόλια

Η Τηλεόραση ξεκινά να παίζει αυτόματα. Αν θέλετε να την σταματήσετε πηγαίνετε κάτω δεξία και πατήστε τo STOP